Prohlášení o ochraně osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

1. Mitula Group a ochrana soukromí

 Ve společnosti Fashiola, společnost patřící do Mitula Group, jsme si vědomi důležitosti ochrany vašich osobních údajů. Proto se zavazujeme dodržovat předpisy o ochraně osobních a dalších údajů.

Zavedli jsme jasnou a jednoduchou politiku, která snadno vysvětluje, s jakými údaji se zabýváme, jak to děláme a kdo to dělá. Kromě toho jsme provedli příslušná technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti a integrity vašich osobních údajů. Zejména ty, které nám umožňují zabránit ztrátě, zničení nebo jakémukoli neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, které jsou ukládány, předávány nebo zpracovávány společností Mitula Group.

Tato zásada vysvětluje účely, pro které byly vaše údaje shromážděny a budou zpracovávány webovými stránkami nebo souvisejícími aplikacemi společnosti Mitula Group. Přečtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů. To vám umožní mít kontrolu nad vašimi osobními údaji.

2. Kdo zodpovídá za zpracování vašich dat?

 ZDE můžete zjistit, kdo je zodpovědný za to, jak a jakým způsobem budou vaše data zpracovávána.

Pokud máte pochybnosti o politice ochrany soukromí, můžete se obrátit na našeho pracovníka ochrany údajů (DPO) na adrese dpo@mitulagroup.com.

3. K čemu používá Mitula Group vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou začleněny do souboru vlastněného společností Mitula Group, Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze tak, jak je vysvětleno v těchto zásadách níže a pokud jste je dobrovolně poskytli.

3.1. Pro jaké účely zpracujeme vaše data?

V dalších odstavcích Vám vysvětlíme, na co data používáme, a to podle typu uživatele nebo požadované služby. Ve skupině Mitula Group shromažďujeme údaje

  3.1.2. Informace o  návštěvnících webových stránek nebo mobilních aplikací

Při navštívení naší webové stránky nebo související aplikace, shromažďujeme standardní informace o přístupových datech s pomocí souborů cookies, podrobnosti o vašem chování online, a to jen pokud jste nám poskytli svůj souhlas, a to buď pokračováním v procházení nebo výslovným souhlasem s používáním souborů cookies. Tyto údaje použijeme k analýze a zlepšení celkového zážitku uživatele při prohlížení stránek. Mimo jiné tyto údaje slouží pro personalizovanou reklamu, abychom přizpůsobili reklamy vašim zájmům nebo vašim preferencím, podle nastavení vašeho prohlížeče. Zde máte přístup k více informacím o cookies.

  3.1.2. Informace o registrovaných návštěvnících

Když se zaregistrujete na webových stránkách nebo mobilní aplikaci společnosti Mitula Group, žádáme Vás nejčastěji o:

• platnou e-mailovou adresu

• heslo

• uživatelské jméno

 Nemůžeme vytvořit účet bez minimálních povinných informací, které jsou uvedeny na každém registračním formuláři.

V některých případech můžeme požadovat dodatečné informace, jako vaše příjmení, pohlaví nebo datum narození, a to proto abychom mohli vylepšit naše produkty a služby, a také Vám nabídnout více personalizovaných produktů nebo služeb. Tyto informace nejsou povinné pro registraci. Další informace o použití těchto údajů naleznete v příslušných částech tohoto dokumentu.

 Vaše data zpracováváme na základě vámi daného souhlasu a vy získáte přístup k dalším nástrojům, jako je ukládání vyhledávacích dotazů nebo oblíbených reklam, správa upozornění a nastavení upozornění nebo mimo jiné výběr jazyka nebo země podle vaší volby.

 V současné době je stejný uživatelský účet platný pro některé naše další webové stránky nebo mobilní aplikace, a proto k usnadnění přístupu ke všem partnerským webovým stránkám a mobilním aplikacím dovolujete Fashiola sdílení údajů vašeho účtu s dalšími společnostmi patřící pod Mitula Group.

Budeme Vás informovat o tom, pokud zde budou přidány nové webové stránky.

 Pokud jste při registraci uvedli, že chcete přijímat upozornění nebo obchodní sdělení od Mitula Group, provedeme toto v souladu s našimi obchodními a propagačními komunikačními zásadami. Můžete zakázat odesílání upozornění už při registraci nebo v nastavení vašeho účtu na webu nebo v aplikaci.

 Vaše údaje využijeme pro ověření a spravování vašeho účtu podle vašich preferencí. Informace, které nám poskytnete, nám umožní vytvářet uživatelské profily, tak abychom vám nabídli reklamu, produkty nebo služby od Mitula Group nebo našich partnerů, které by Vás mohly zajímat. Následující část vysvětluje, jak vytváříme uživatelské profily.

 Používáte-li pro registraci sociální síť, budeme přistupovat pouze k údajům, které jste na těchto sociálních sítích schválili, a to způsobem jako kdybyste se zaregistrovali přímo u nás. Bez požadovaných minimálních dat nebudeme moci vytvořit uživatelský účet.


3.1.3. Generování profilů

 K vytváření těchto profilů používáme soubory cookie a podobnou technologii, která nám umožňuje shromažďovat informace o vyhledaných dotazech, o inzerátech nebo sekcích, na které jste klikli, o posledních navštívených reklamách nebo o reklamách, které jsme vám zobrazili na našich webových stránkách. Tyto informace nám například umožňují ukázat návrhy, které se podobají vašim vyhledávacím dotazům nebo navštíveným reklamám, nebo vám zobrazovat personalizované reklamy související s vašim vyhledáváním. Pro tyto účely můžeme též uložit vaši IP adresu, a to proto abychom vám mohli zasílat komerční komunikaci na základě vaší polohy.


3.1.4. Uživatelé, kteří chtějí dostávat upozornění:

Jsme vertikální vyhledávací web, což znamená že, pokud nám poskytnete platnou e-mailovou adresu, vám zašleme pouze komunikaci, o kterou jste si požádali. Pokud jste nám oznámili, že byste chtěli obdržet nejnovější zprávy o produktech nebo službách Mitula Group nebo našich partnerů, zpracujeme vaše data na základě vašeho souhlasu, a to v souladu s našimi obchodními a propagačními oznámeními uvedenými v části 9. tohoto dokumentu. Tyto zprávy můžete spravovat nebo je kdykoli zrušit prostřednictvím odkazu v dolní části.

 3.1.5. Uživatelé, kteří nás kontaktují nebo požadují informace:

Pro odeslání e-mailu nebo žádosti o informace (formuláře) potřebujeme platnou e-mailovou adresu, a to abychom Vám mohli odpovědět nebo odeslat požadované informace. Použijeme pouze osobní údaje poskytnuté s vaším souhlasem a vyřešíme Vaši žádost nebo přijmeme jakákoli opatření odvozená od ní. V případě, že nám pošlete nevyžádané osobní údaje nebo překročíte účel potřebný k vyřešení vašeho dotazu, budou tyto informace z našich souborů odstraněny. V případě, že by jste u nás rádi pracovali, navštivte naši firemní stránku www.mitulagroup.com.

3.1.6. Uživatelé, kteří jsou převedeni z webových stránek skupiny Mitula na partnerské weby:

V některých případech budou některé společnosti, které jsou součástí skupiny Mitula, zodpovědné za údaje shromážděné na webových stránkách našich partnerů pro uživatele, kteří byli převedeni z našich webových stránek. Naši partneři vás budou informovat o účelu zpracování. Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete odhlásit naše ošetření, neváhejte a kontaktujte nás na adresedpo@mitulagroup.com.

3.1.7. Uživatelé, kteří komentují nebo chatují s ostatními uživateli: 

Jako registrovaný uživatel můžete přidat komentáře ke zprávám nebo příspěvkům do našich blogů a v některých aplikacích můžete chatovat s ostatními uživateli. Pokud přidáte komentář, mějte na paměti, že vaše uživatelské jméno a komentář, který uděláte, budou zveřejněny na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo smazat komentář nebo konverzaci a pozastavit váš účet v případě porušení některého z následujících ustanovení:

 •Nezveřejňujte komentáře, které jsou znevažující, hanlivé, neuctivé, nezákonné, urážlivé nebo hanlivé (ať už ve vztahu ke zdravotnímu stavu, postižení, rase nebo rasovému původu, pohlaví, národnosti, náboženství, sexuální orientaci, narození nebo jinému důvodu)

• Nezveřejňujte komentáře, které by napadaly nebo ohrozily jinou osobu, podporovaly násilí, porušovaly, poškozovaly a/nebo ohrožovaly základní práva uznávaná v mezinárodních dohodách a normách

• Nezveřejňujte komentáře, které zahrnují reklamní nebo nelegální informace

• Nezveřejňujte komentáře, jejichž obsah může porušovat pravidla utajení a důvěrnosti komunikace, obsahovat viry nebo jakoukoli jinou fyzickou nebo elektronickou součást, která může způsobit škodu nebo zabránit normálnímu fungování webové stránky nebo způsobit (kvůli svým zvláštním charakteristikám) potíže při běžném provozu

• Nezveřejňujte komentáře, které obsahují osobní údaje, jako jsou e-mailové nebo poštovní adresy, telefonní čísla nebo identifikační čísla

• Nezveřejňujte komentáře, pokud by publikování znamenalo vyřazení kterékoli pracovníka ze společnosti Mitula Group nebo jiného uživatele pomocí podobné identifikace nebo jiné metody či mechanismu

 3.1.8. Uživatelé účastnící se soutěže:

Při účasti na soutěži můžeme shromažďovat řadu nezbytných osobních údajů, které budou použity v souladu s pravidly účasti v soutěži. Před účastí si prosím pečlivě přečtěte tato pravidla.

 

4. Jak dlouho budeme uchovávat vaše data?

Skupina Mitula zpracovává vaše data, a to do té doby než:

 • zrušíte svůj účet (registrovaní uživatelé)

• zrušíte odběr upozornění / sdělení (uživatelé, kteří chtějí přijímat upozornění nebo obchodní sdělení)

• vyřešíme Vaši žádost (uživatelé požadující informace)

 

5. Zpracovávání statistik

Mimo jiné zpracováváme vaše údaje pro statistické účely, které nám umožňují připravovat přehledy, určovat trendy na trhu nebo zlepšovat služby. Výsledky zpracování, obsahují pouze agregované údaje způsobem, který neumožňuje zjistit totožnost lidí.

6. S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše údaje nebudou sděleny nebo převedeny třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy bude možné registrovat uživatele na všech webových stránkách společnosti Mitula Group. V některých případech potřebují naši dodavatelé zpracovávat data v našem zastoupení, ti ale použijí vaše data pouze podle našich pokynů, např. v případě uložení dat. Pokud jste se zaregistrovali na některé z našich webových stránek a přidali zde komentář anebo jiné prohlášení, chápete, že tyto zprávy budou zveřejněny a budou přidruženy k vašemu profilu. Pokud navíc požadujete přenositelnost vašich dat, sdělíme je tomu příjemci, který nám sdělíte.

7. Kvalita dat

Jako subjekt osobních údajů nás musíte upozornit o všech změnách nebo aktualizacích informací, které jste nám poskytli, a to tak aby tyto informace byly aktuální a odpovídají skutečnosti. Můžete to provést prostřednictvím uživatelského nastavení. Společnost Mitula Group se pokusí ověřit pravost uvedených údajů a v případě potřeby si vyhrazuje právo na ohlášení nebo vyloučení uživatelů, kteří poskytli nepravdivé nebo neúplné informace. Toto ověření v žádném případě neznamená, že společnost Mitula Group převezme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout v důsledku nesprávného výkladu nebo nepřesnosti poskytnutých údajů. Uživatel, který je poskytuje, je plně odpovědný za poskytnuté údaje.

8. Děti do 14 let

Ve společnosti Mitula Group nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 14 let, ani jim neřídíme jejich obsah či informace. Pokud jste mladší 14 let, neposkytujte nám osobní údaje. Lepší požádejte rodiče, aby vám pomohli, a pokud je to nutné, mohou oni poskytnout osobní údaje. Proto  za účelem poskytnutí osobních údajů skupině Mitula Group se vy jako uživatel zaručujete, že jste starší než 14 let a že jste za tuto deklaraci plně zodpovědný, společně s odpovědností za přístup a správné používání webových stránek nebo aplikací, a to v souladu s podmínkami použití a stávajícími vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy, stejně jako se zásadami dobré víry, morálky a veřejného pořádku a se závazkem pozorně sledovat další pokyny, které , pokud jde o takové používání a přístup, by mohly být poskytnuté ASE. Můžete být kdykoli požádáni společností Mitula Group o předložení fotokopii vašeho dokladu totožnosti, a to proto abychom mohli ověřit váš věk. Nedostatečné poskytnutí těchto informací v termínu označeném společností Mitula Group, opravňuje společnost Mitula Group k pozastavení nebo zrušení profilu uživatele nebo jakéhokoli zpracování vašich údajů. Každé zneužití nebo porušení těchto podmínek, zejména těch, které postihnou nezletilé osoby, musí být okamžitě hlášeny skupině Mitula Group.

9. Politika obchodních a propagačních oznámení

Nechceme, aby kdokoliv dostával nevyžádanou poštu (spam).

Pokud souhlasíte s přijetím upozornění, oznámení nebo komerčních a propagačních informací, zašleme vám e-mailem nebo jinou kontaktní metodou, kterou nám  nabídnete, informace o našich produktech nebo službách nebo o našich partnerech týkající se následujících odvětví: automobilový průmysl, nemovitosti, móda, textil, nabídky zaměstnání, finančnictví, pojištění, počítače, technologie, telekomunikace, elektronika, video hry, hudba, televize, filmy, rádio, komunikace, publikování, péče o děti, potraviny, vzdělání, domácnost, zdraví, lékárna, volný čas, spotřeba, osobní péči, voda, energie, doprava, cestovní ruch a hračky.

Z odběru těchto oznámení se můžete odhlásit již při registraci, anebo v nastavení účtu mobilní aplikace anebo webové stránky anebo prostřednictvím odkazu obsaženého v každé komunikaci, kterou obdržíte.

 

10. Jaká jsou vaše práva?

 Kvůli kontrole o zpracovávání vašich osobních údajů máte vždy právo:

• vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány a případně k nim získat přístup (a to kde je to možné)

• opravit vaše osobní údaje, pokud byly nepřesné nebo neúplné nebo je vymazat, pokud nejsou nezbytné pro uvedené účely

• požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů

• na přenesení svých osobních údajů jinému poskytovateli podle vašeho výběru

• nesouhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů, a to kdykoli

• podat stížnost, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva

Pro výše zmíněné nás stačí kontaktovat prostřednictvím písemné komunikace adresované na adresu Mitula Group uvedené v našem právním upozornění nebo e-mailem dpo@mitulagroup.com. Společnost Mitula Group může požádat o další doklady k ověření vaší totožnosti. Chcete-li odhlásit doručení oznámení nebo obchodních sdělení, a tak zabránit dostávání zpráv, můžete tak učinit jednoduchým způsobem, a to kliknutím na odkaz umístěný na konci každé přijaté komunikace, nebo v nastavení profilu uživatele.

 

11. Odkazy třetí osobě

Webové stránky Společnost Mitula Group nepřebírají žádnou odpovědnost vyplývající z jiných zásad ochrany osobních údajů nebo postupů prováděných webovými stránkami, které byly přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů umístěných na těchto webových stránkách nebo v aplikacích které nejsou spravovány přímo žádnou ze společností patřících do skupiny Mitula Group. Společnost Mitula Group proto nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené na internetových stránkách třetích stran nebo za důsledky, které mohou vzniknout z těchto informací. Pokud některý uživatel zjistí, že takové odkazy jsou v rozporu se zákonem, morálkou a veřejným pořádkem, musí o tom informovat Mitolu Group zasláním e-mailu na adresu: contact@mitulagroup.com.

 

12. Úpravy

Skupina Mitula Group si vyhrazuje právo tuto politiku kdykoli změnit v souladu s vlastními kritérii nebo legislativní změnou. O změnách vytvořených v těchto zásadách ochrany osobních údajů budeme informovat dříve, než budou provedeny. Není-li uživatel s těmito změnami spokojen, musí se z používání tohoto webu nebo aplikace odhlásit. Použitím této webové stránky nebo aplikace po změnách dává uživatel na vědomost, že se změnami souhlasí. Abychom byli zcela transparentní, budete mít v budoucnu přístup k předchozím verzím našich zásad ochrany osobních údajů.

Poslední změna 23. května 2018